Επαγγελματικός χώρος Armani Spot

Επαγγελματική φωτογράφηση που έγινε στο κατάστημα Ηοndos Center Απολλώνια Πολιτεία για το Armani Spot

Φωτογράφιση στο Armani spot στα Hondos Center Θεσσαλονίκης