Φωτογράφιση στο Armani spot στα Hondos Center Θεσσαλονίκης